ปรึกษากฎมายฟรี คดีแพ่ง คดีอาญา ต่อสู้คดี ยื่นคำร้อง ยื่นคำคัดค้าน ยื่นอุทธรณ์ ยื่นฎีกา
ปรึกษากฎมายฟรี คดีแพ่ง คดีอาญา ต่อสู้คดี ยื่นคำร้อง ยื่นคำคัดค้าน ยื่นอุทธรณ์ ยื่นฎีกา
ปรึกษากฎมายฟรี คดีแพ่ง คดีอาญา ต่อสู้คดี ยื่นคำร้อง ยื่นคำคัดค้าน ยื่นอุทธรณ์ ยื่นฎีกา

รู้ทันกฎหมายกับ

ทนายจิม

บริการรับปรึกษากฎมายเบื้องต้นฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักรคดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก เป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย ฟ้องร้องหรือยื่นคำให้การต่อสู้คดี ยื่นคำร้อง ยื่นคำคัดค้าน ยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกา ดำเนินการบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สิน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ร่างนิติกรรมสัญญา ร่างพินัยกรรม

บปรึกษากฎมายเบื้องต้นฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักรคดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก เป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย ฟ้องร้องหรือยื่นคำให้การต่อสู้คดี ยื่นคำร้อง ยื่นคำคัดค้าน ยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกา

บทความ รู้ทันกฎหมาย

ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ

ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ

เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

รู้หรือไม่ !!!  เมื่อถูกจับกุม  ในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

รู้หรือไม่ !!! เมื่อถูกจับกุม ในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ต้องปฏิบัติตนอย่า..

ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ ?

ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ ?

ซื้อของออนไลน์แล้วถูกโกง ?

ซื้อของออนไลน์แล้วถูกโกง ?

เอกสารในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย (ฟ้องผี ) ?

เอกสารในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย (ฟ้องผี ) ?

ถูกฟ้องคดีเช่าซื้อรถยนต์ ?

ถูกฟ้องคดีเช่าซื้อรถยนต์ ?

ถูกฟ้องคดีบัตรเครดิต ?

ถูกฟ้องคดีบัตรเครดิต ?

หมิ่นประมาททางเฟสบุ๊ค(Facebook) ?

หมิ่นประมาททางเฟสบุ๊ค(Facebook) ?

ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกมีใครบ้าง  ?

ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกมีใครบ้าง ?

ที่ดินไม่มีทางออกจะแก้ปัญหาอย่างไร ?

ที่ดินไม่มีทางออกจะแก้ปัญหาอย่างไร ?

ทำร้ายร่างกายกับความผิดลหุโทษ ?

ทำร้ายร่างกายกับความผิดลหุโทษ ?