หน้าแรก » บริการของเรา

บริการของเรา

แชร์หน้านี้ Line

           บริษัท พีเอช ลอว์ แอสโซซิเอท แอนด์ คอนซัลทิง จำกัด ของเราปรึกษากฎมายเบื้องต้นฟรี ทนายความรับว่าความทั่วราชอาณาจักรอาทิ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก คดีฟ้องหย่าคนไทยและต่างชาติ คดียื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีชู้สาว คดีหมิ่นประมาท คดีกู้ยืมเงิน คดีเช่าซื้อรถยนต์ คดีบัตรเครดิต รับเป็นทนายความฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย ฟ้องร้องหรือยื่นคำให้การต่อสู้คดี ยื่นคำร้อง ยื่นคำคัดค้าน ยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกา ดำเนินการบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สิน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจ สำนักงานที่ดิน ยื่นคำร้องขอประกันตัว ร่างนิติกรรมสัญญา ร่างพินัยกรรม เป็นต้น โดยทีมงานทนายความผู้มีประสบการณ์และเป็นทนายความอาสา พร้อมดำเนินคดีทุกภาคทั่วราชอาณาจักรไทย 

รับว่าความในคดีอาญา

 • คดีพยายามฆ่า/คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา/คดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
 • คดีทำร้ายร่างกาย/คดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
 • คดีข่มขืนใจผู้อื่น/คดีหน่วงเหนี่ยวกักขัง/คดีเรียกค่าไถ่
 • คดีพรากผู้เยาว์/คดีเปิดเผยความลับ/คดีหมิ่นประมาท/คดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 • คดีข่มขืนกระทำชำเรา/คดีกระทำอนาจาร/คดีลักทรัพย์/คดีวิ่งราวทรัพย์/คดีชิงทรัพย์/คดีปล้นทรัพย์
 • คดีทำให้เสียทรัพย์/คดีกรรโชกทรัพย์/คดีรีดเอาทรัพย์/คดีฉ้อโกง/คดีโกงเจ้าหนี้/คดียักยอกทรัพย์
 • คดีรับของโจร/คดีทำให้เสียทรัพย์/คดีบุกรุก/คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน/คดีแจ้งความเท็จ
 • คดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน/คดีข่มขืนใจเจ้าพนักงาน/คดีให้สินบนเจ้าพนักงาน
 • คดีอั้งยี่/คดีซ่องโจร/คดีวางเพลิงเผาทรัพย์/คดีปลอมแปลงเงินตรา/คดีปลอมแปลงเอกสาร
 • คดีความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์/คดีความผิดเกี่ยวกับการค้า/คดีเช็ค/คดีร้องขอคืนของกลาง

รับว่าความในคดีแพ่ง

 • คดีฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉล/คดีฟ้องเลิกสัญญา,เงินมัดจำ,เบี้ยปรับ/คดีละเมิดรถชนกัน/คดีผิดสัญญา
 • คดีฟ้องร้องตามสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์/คดีเพิกถอนการให้โดยเสน่ห์หา
 • คดีเช่าบ้าน/คดีเช่าซื้อรถยนต์/คดีจ้างแรงงาน/คดีจ้างทำของก่อสร้างบ้าน/คดีรับขน
 • คดีกู้ยืมเงิน/คดีค้ำประกัน/คดีจำนอง/คดีจำนำ/คดีตัวการตัวแทน/คดีนายหน้า/คดีประกันภัย
 • คดีเช็ค/คดีหุ้นส่วนบริษัท/คดีร้องขอครอบครองปรปักษ์/คดีทางภาระจำยอม/คดีทางจำเป็น
 • คดีผิดสัญญาหมั้น/คดีแบ่งสินสมรส/คดีฟ้องหย่า/คดีฟ้องชู้/คดีขอค่าอุปการะเลี้ยดูบุตร
 • คดีแบ่งทรัพย์มรดก/คดีตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย/คดีขอถอนผู้จัดการมรดก
 • คดีร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ,เสมือนไร้ความสามารถ/คดีร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ

รับว่าความในศาลอื่นๆ

 • คดีละเมิดลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า,การค้าระหว่างประเทศ   ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • คดีภาษีอากร   ศาลภาษีอากร
 • คดีล้มละลาย   ศาลล้มละลาย
 • คดีแรงงาน   ศาลแรงงาน   
 • คดีปกครอง ศาลปกครอง
 • คดีเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด คดีครอบครัว   ศาลเยาวชนและครอบครัว
 • ศาลรัฐธรรมนูญ

รับว่าความในชั้นบังคับคดี

 • ยื่นคำขอออกหมายบังคับคดีและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาขายทอดตลาด
 • ยื่นคำร้องขัดทรัพย์/กันส่วน/เฉลี่ยทรัพย์/เจ้าหนี้จำนอง/เจ้าหนี้บุริมสิทธิ
 • รับสืบทรัพย์สินทั่วราชอาณาจักร

บริการอื่นๆ

 • รับร่างนิติกรรมสัญญา/รับร่างพินัยกรรม/รับร่างและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
 • บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย  Notarial Services Attorney
 • บริการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ
 • บริการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
 • บริการเป็นผู้ประสานงานในการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนหรือไกล่เกลี่ยก่อนและเมื่อถึงวันนัดของศาล
 • รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อื่นๆ
 • รับทำเรื่องยื่นขอวีซ่า(VISA) ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • รับจัดทำบัญชีรายเดือน/รายปี ปิดงบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต