หน้าแรก » บทความ » ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ

ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ

แชร์หน้านี้ Line

ในการฟ้องหย่าชาวต่างชาติ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ โดยศาลกำหนดให้ต้องแปลสำเนาคำฟ้อง และหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ พร้อมเอกสารแนบท้าย

โดยต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมระบุฐานะของผู้รับรองครับ ซึ่งทนายรับแปลและรับรองเอกสารให้ได้ครับ

แสดงความคิดเห็น
บทความล่าสุดอื่นๆ
ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ
เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
รู้หรือไม่ !!!  เมื่อถูกจับกุม  ในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ต้องปฏิบัติตนอย่างไร รู้หรือไม่ !!! เมื่อถูกจับกุม ในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ต้องปฏิบัติตนอย่า..
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ ? ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ ?