หน้าแรก » บทความ » เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

แชร์หน้านี้ Line

บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

เด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกันนั้น เด็กย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับบิดานั้น เด็กมีสถานะเป็นบุตรนอกกฎหมายซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้มีวิธีการเปลี่ยนสถานะของเด็กนอกสมรสนี้ ให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายได้ 3 วิธีคือ

1. บิดาและมารดาของเด็กได้ไปจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง

2.บิดาได้ไปจดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตร

3.บิดาหรือมารดาหรือเด็กฟ้องคดีต่อศาลให้ศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบิดาหรือเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่ได้มีการปฏิบัติ ตามข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 3. แล้วนั้น มีผลให้ถือว่าเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดเป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น
บทความล่าสุดอื่นๆ
ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ
เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
รู้หรือไม่ !!!  เมื่อถูกจับกุม  ในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ต้องปฏิบัติตนอย่างไร รู้หรือไม่ !!! เมื่อถูกจับกุม ในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ต้องปฏิบัติตนอย่า..
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ ? ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ ?