หน้าแรก » บทความรู้ทันกฎหมาย

บทความ

แชร์หน้านี้ Line
ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ

ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ

ในการฟ้องหย่าชาวต่างชาติ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ โดยศาลกำหนดให้ต้องแปลสำเนาคำฟ้อง และหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมระบุฐานะของผู้รับรองครับ ซึ่งทนายรับแปลและรับรองเอกสารให้ได้ครับ อ่านต่อ..

เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกันนั้น เด็กย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับบิดานั้น เด็กมีสถานะเป็นบุตรนอกกฎหมายซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้มีวิธีการเปลี่ยนสถานะของเด็กนอกสมรสนี้ ให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายได้ 3 วิธีคือ 1. บ.. อ่านต่อ..

บทความทั้งหมด 12 เรื่อง